Bardzo się cieszymy, że chcesz zapisać się / swoją córkę na zajęcia startowe w naszej Akademii Cheerleaderek ‘Cheer Angels’. Wypełnij proszę poniższe informacje i wyślij do nas, a my skontaktujemy się z Tobą szybko, aby móc szerzyć dobrą sportowo-taneczną energię 🙂
Do usłyszenia i do zobaczenia!

*Pamiętaj, że każdego dnia przyjmujemy zapisy do godziny 12.00, jeżeli zapis dotyczy zajęć odbywających się w tym dniu.
Późniejsze zgłoszenia aktywne będą dopiero od kolejnych zajęć, w następnym tygodniu.

Oświadczenie przedstawiciela małoletniego uczestnika zajęć CHEER ANGELS Cheerleading Academy – wypełnij formularz


   
   

  Ja, niżej podpisany (zwana/y również „Klientem”), niniejszym oświadczam, że:

  Informacja do Art.13 RODO

  Zgoda na marketing Cheer Angels

  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

  Zgoda na przekazywanie informacji handlowej od podmiotów współpracujących